do strony glownej  strona główna   Uniwersytet Gdański | adresy i telefony na wydziale     
Projekt RePro
Działalność Katedry
Program Leonardo
Krajowa Agencja LdV
Biuro Programów Europejskich UG.


Przedmioty wykładane w ramach Katedry
Co to jest RePro ?
RePro Case Studies
Podręczniki
    - dla wykładowców
    - dla studentów
Partnerzy projektu
Firmy uczestniczące
Członkowie zespołu WZ UG
Harmonogram projektu
Zakresy odpowiedzialności
Aktualności


Współpraca z innymi uczelniami z Polski i z zagranicy
Co to jest PBL ?
Pożyteczne strony
Forum
Galeria

 
Leonardo da Vinci


Witamy na stronie internetowej projektu RePro

Witamy na stronie internetowej projektu

Real-Life Business Projects in Multicultural Student Centred Learning (RePro)

realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci

 

 

 

Przedsięwzięcie, w którym uczestniczył zespół pracowników Wydziału Zarządzania UG, jest nowatorskie i stwarza możliwości doskonalenia metod nauczania ekonomii i zarządzania a zarazem sprzyja podnoszeniu umiejętności absolwentów, dostosowując je do wymogów współczesnych rynków pracy. Celem realizowanego projektu było stworzenie modelu budowy studiów przypadków („case studies”) przy wykorzystaniu funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw, który możliwy byłby do aplikowania w metodzie nauczania koncentrującej się na studencie (student centred learning – SCL). Nauczanie przy zastosowaniu metody SCL wymaga od studenta nie tylko zdobycia odpowiedniej wiedzy z określonego zagadnienia, ale również opanowania wielu umiejętności uniwersalnych, takich jak: poszukiwanie odpowiednich informacji, analiza, synteza, przygotowanie prezentacji i jej wygłoszenie, prowadzenie i uczestniczenie w dyskusji, praca indywidualna i grupowa.

 

W wyniku realizacji projektu powstało:

-     13 przetestowanych studiów przypadków zbudowanych w różnym otoczeniu kulturowo – ekonomicznym (RePro  case study)

-         podręcznik dla studentów i podręcznik dla nauczycieli, przybliżające  posługiwanie się metodą SCL oraz RePro case study.

 

Strona internetowa projektu powstała przede wszystkim po to, aby ułatwić osobom zainteresowanym dostęp do informacji o nowoczesnych metodach nauczania w ekonomii i zarządzaniu stosowanych przez wiodące uczelnie europejskie. Mamy też nadzieję, że odwiedzający tę stronę zechcą się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami, wynikającymi z lektury materiałów jak i własnych doświadczeń dydaktycznych.

 

 

Zapraszamy również na stronę projektu w języku angielskim: www.reproproject.com

                                                                                    

 

 

Dr Kamila Bielawska

Koordynator Projektu

e-mail: kbielawska@wzr.pl


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
Leonardo da Vinci
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału