do strony glownej  strona główna   Uniwersytet Gdański | adresy i telefony na wydziale     
Katedra
Działalność Katedry
Program Leonardo
Krajowa Agencja LdV
Biuro Programów Europejskich UG.


Przedmioty wykładane w ramach Katedry
Co to jest RePro ?
RePro Case Studies
Podręczniki
    - dla wykładowców
    - dla studentów
Partnerzy projektu
Firmy uczestniczące
Członkowie zespołu WZ UG
Harmonogram projektu
Zakresy odpowiedzialności
Aktualności


Współpraca z innymi uczelniami z Polski i z zagranicy
Co to jest PBL ?
Pożyteczne strony
Forum
Galeria

 
Członkowie zespołu


 • Kamila Bielawska - Uczelniany Koordynator Projektu

 • Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

 • Kamila Najman

 • Joanna Pioch

 • Renata Płoska

 • Anna Wojewnik-Filipkowska

 • Anna Zamojska-Adamczak


 • wstecz


    do strony glownej wydziału  strona główna Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
  kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
  Leonardo da Vinci
  do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału