do strony glownej  strona główna   Uniwersytet Gdański | adresy i telefony na wydziale     
Katedra
Działalność Katedry
Program Leonardo
Krajowa Agencja LdV
Biuro Programów Europejskich UG.


Przedmioty wykładane w ramach Katedry
Co to jest RePro ?
RePro Case Studies
Podręczniki
    - dla wykładowców
    - dla studentów
Partnerzy projektu
Firmy uczestniczące
Członkowie zespołu WZ UG
Harmonogram projektu
Zakresy odpowiedzialności
Aktualności


Współpraca z innymi uczelniami z Polski i z zagranicy
Co to jest PBL ?
Pożyteczne strony
Forum
Galeria

 
Pożyteczne strony
http://www.med-ed-online.org/f0000012.htm
(Greening T., Scaffolding for Success in Problem-Based Learning, School of Information Technology and Mathematical Sciences, The University of Ballarat, Australia)

www.hlst.heacademy.ac.uk/resources/link9/link9.pdf
(linking teaching and research)

www.hlst.heacademy.ac.uk/resources/cases/linking.html
(linking teaching and research case studies)

www.hss.coventry.ac.uk/pbl
(PBL initiatives website)

www.ntlf.com

www.udel.edu/pbl

www.pbli.org

chemeng.mcmaster.ca/pbl

http://www.brookes.ac.uk/publications/bejlt/volume1issue2/practice/piggott.pdf
(Piggott J., Developing a PBL course in Economics: a sceptic's diary)

groups.yahoo.com/group/Repro2004

www.ecch.com


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
Leonardo da Vinci
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału